Zelfstandig ondernemers adviseren

Joosten Bedrijfsadvies kan ZELFSTANDIG ONDERNEMERS adviseren op het gebied van:

Omschrijving dienstenpakket voor zelfstandig ondernemers

Het bepalen en realiseren van bedrijfsdoelstellingen

In een veranderende markt moeten bedrijfsdoelstellingen met regelmaat geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld. Beleid dat in eerste instantie tot winst leidde kan na een aantal jaren de groei van uw onderneming belemmeren. Joosten Bedrijfsadvies helpt u uw eigen doelstellingen te ontwikkelen, passend binnen uw visie op ondernemen, die leiden tot een beter bedrijfsresultaat.

Het bevorderen van de groei van uw onderneming

Wanneer de groei van uw onderneming achterblijft bij uw verwachtingen dan is het noodzakelijk helder te krijgen waardoor dit veroorzaakt wordt. Joosten Bedrijfsadvies kan voor u een marktanalyse uitvoeren waardoor de potentie en concurrentie duidelijk wordt. Op basis van deze gegevens kan een (meerjaren) Plan van Aanpak worden opgesteld waarbij de activiteiten die nodig zijn voor groei worden uitgewerkt. Ook bij het uitvoeren van het Plan van Aanpak kan Joosten Bedrijfsadvies u begeleiden.

Het verbeteren van het rendement van uw onderneming

Heeft u voldoende omzet maar blijft uw bruto winst achter? Joosten Bedrijfsadvies is in staat om, eventueel in samenwerking met uw accountant, te achterhalen waarom uw financiële situatie niet optimaal is. Het beheer van (loon-)kosten is hierin een belangrijk aandachtspunt.

De planning en organisatie van uw bedrijfsactiviteiten

Heeft u moeite met plannen en organiseren? Staat de balans tussen werken en privé onder druk? Joosten Bedrijfsadvies kijkt samen met u naar het optimaliseren van het plannen en organiseren van uw activiteiten, de goederenstroom en de efficiëntie van uw team.

Het begeleiden van verbouwings- en inrichtingsprojecten binnen uw bedrijfspand

Joosten Bedrijfsadvies heeft een zeer ruime ervaring in het plannen en organiseren van verbouwingen en (her)inrichten van uw bedrijfspand en/of interieur. Een verbouwing of vernieuwen van de inrichting moet uw bedrijfsprocessen zo min mogelijk negatief beïnvloeden. Joosten Bedrijfsadvies kan (met u) een Plan opstellen waarbij tot in detail de activiteiten en planning is uitgewerkt zodat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan.

Het bemiddelen bij overname van uw onderneming of bedrijfspand

Wanneer u uw onderneming wilt beëindigen, wilt verkopen of uw bedrijfspand wilt verhuren of verkopen, dan kunt u Joosten Bedrijfsadvies inschakelen. Door het grote netwerk is het vaak mogelijk binnen een relatief korte termijn een goede opvolger, koper of huurder te vinden.

Het opstarten van een onderneming

Bij het opstarten van een eigen bedrijf moeten veel zaken geregeld worden. Joosten Bedrijfsadvies kan u behulpzaam zijn bij o.a.:

Personeel

De juiste medewerkers vinden en ze binden aan uw onderneming; contacten leggen met scholen en opleidingsinstanties. Joosten Bedrijfsadvies kan u in deze en andere personele kwesties adviseren.

Terug naar boven