Visie

Ondernemen is het je tot doel stellen om met behulp van een combinatie van arbeid, kennis en kapitaal een inkomen te genereren.

Ondernemers zijn over het algemeen specialisten in hun vakgebied, maar worden vaak in beslag genomen door dagelijkse werkzaamheden. Daardoor kunnen ontwikkelingen rondom hen doorgaan zonder dat men tijd heeft om daar op de juiste manier op in te spelen.

Joosten Bedrijfsadvies kan d.m.v. advisering, coaching en begeleiding de ondernemer meer inzicht geven in zijn bedrijf en de markt waarin hij zich bevindt. Daardoor is de ondernemer beter in staat kansen optimaal te benutten en bedreigingen af te wenden of te beperken.

“Mijn missie is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het resultaat van uw onderneming door het geven van onafhankelijk, objectief en realistisch advies. Hierbij staat u als ondernemer en uw team centraal!”